STU Gillinge MC TRAFIKSKOLA

Riskutbildningar MC

Riskutbildning del 1 - teori - 299:-

Riskutbildning del 1, eller riskettan för MC är en teoretisk utbildning och lyfter fram de risker som är speciella för motorcyklister. Vi pratar om hur, när och varför du som MC-förare kan hamna i riskfyllda situationer och vad du kan göra för att undvika eller minska riskerna.

Den största vikten läggs på att diskutera och reflektera kring det egna ansvaret, men vi belyser även situationer där andra trafikanter kan ha svårt att samspela med dig som motorcyklist.

Krav: tala och förstå svenska, inga övriga förkunskapskrav.

Du kan själv välja i vilken ordning du genomför del 1 och del 2, men du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt. OBS DENNA UTBILDNING SKER PÅ GILLINGE 56.

Riskutbildning del 2 – Praktik – Fr. 2700:-

Riskutbildning del 2, eller risktvåan för MC är en teoretisk utbildning och lyfter fram de risker som är speciella för motorcyklister. Denna praktiska del av riskutbildningen handlar om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och hur förarbeteenden påverkar

Vi fokuserar på hastighetens betydelse och du får göra övningar på vår landsvägsslinga med verkliga hastigheter för att uppleva hur det känns i verkligheten. Du får också uppleva hur det är att hamna i situationer som ofta leder till olyckor, och lära dig hur du ska agera för att undvika dem.

Eftersom vi vill att du ska känna dig bekväm i din körning, är det viktigt att du kan hantera motorcykeln obehindrat, exempelvis accelerera effektivt och panikbromsa i höga hastigheter (70+). OBS denna utbildning sker på GILLINGE 1.