Gillinge_icon_hjalm2

MC

Riskutbildning 1 MC – Teoretisk utbildning. Inga förkunskapskrav

Riskutbildning 2 MC – Praktisk utbildning. Avancerade förkunskaper krävs.

Gillinge_icon_risk1

MC

Krav / innehåll:

 • Kan språket som kursen hålls på eller att du har med dig en tolk om du pratar ditt språk samt kursspråket.
 • Att du aktivt deltar i gruppövningar och diskussioner.
 • Att du kommer i tid, sen ankomst accepteras ej och du kommer bli debiterad. 
 • Giltig legitimation
 • Närvaro hela kurstiden
 • Teoretisk kurs utan krav på förkunskaper.
 • Riskfyllda beteenden i trafiken, motorcykeln, väglag med mera kommer tas upp enligt transportstyrelsens föreskrifter. 
 • 180 minuter.
 • Giltig i 5 år.
Gillinge_icon_mc3

MC

Kraven på dig som deltagare:

 • Kan språket som kursen hålls på eller att du har med dig en tolk om du pratar ditt språk samt kursspråket.
 • Kan utföra kraftiga, snabba accelerationer 
 • Kan utföra kraftiga inbromsningar från höga hastigheter (70+)
 • Kan manövrera en motorcykel obehindrat oberoende av modell
 • Att du kommer i tid, sen ankomst accepteras ej och du kommer bli debiterad. 
 • Giltig legitimation
 • 300 minuter