Här kan du fylla på önskat belopp. Se det som ett kontantkort, du fyller på med pengar som sedan dras vid varje lektionstillfälle. Finns det ett positivt saldo när du är klar med din utbildning hos oss får du självklart tillbaka överskottet. 

BETALA